&
loading
ATLA
İsrail’in Ayrımcı Kimlik Siyaseti ve Taşıma Sistemi

Kudüs makamına varanları şehirde her biri farklı istikametlere açılan çeşitli kapılar karşılar. Bu kapılardan Halil Kapısı veya Yafa Kapısı şeklinde anılanı, Kudüs surlarının batı cihetinde yer almaktadır. Halilürrahman yönüne giden yolcuları ilk karşılayan, şehre gelen misafirleri buyur edip hoşlayan evvela Halil Kapısı’dır. Peki bu kapının diğerlerinden ayrılan hususiyeti nedir? Halil Kapısı, Kudüs surlarını inşa ederek şehrin esas görünüşüne mührünü basan Kanuni Sultan Süleyman devrinde yeniden inşa edilmiştir. Kapının üzerine “La İlahe İllallah İbrahim Halilullah” yazılı bir kitabe yerleştirilmiştir. Şehrin kadim ve dinî veçhesini yansıtan bu ibare hem Müslümanları hem de Ehl-i Kitap mensuplarını kucaklamaktadır. Öyle ki Kudüs sur kitabelerinde Kanuni Sultan Süleyman’dan, Süleyman Peygambere nispetle Süleyman-ı Sânî olarak bahsedilmektedir.

6 Rebiyülevvel 1312 tarihli tezkireye zeyldir. Kudüs’te Kışla-yı Hümâyûn ile Büyük Kilise’nin medhali olan Bâb-ı Halil tarikinin tevsi‘iyle Halil Kapısı’nın araba müruruna müsait surette yeniden küşâdı ve daire-i belediyeye ait olup bundan dolayı hedmine lüzum görünen dükkanların yerine yapılacak akârâtın inşası zımnında…

Kaynaklar
1. BOA, BEO, nr: 1168/87544.
2. 100 Soruda Kudüs, hzl: Zekeriya Kurşun-Ali İhsan Aydın, Rumuz Yayınevi, İstanbul 2018.