&
loading
ATLA
İsrail’in Ayrımcı Kimlik Siyaseti ve Taşıma Sistemi

İmarette pişen yemekler ve bunlar için ihtiyaç duyulan gıda kalemleri ayrıntılı olarak verilmiştir:

Yılda altmış üç nöbet dâne bişüb beher nöbette otuz beşer Kuds batmân pirinçten iki bin iki yüz beş batmân pirinç sarf olunur…

Mezkûr dâneye beher nöbette on Kudsî batmân yağdan yılda altı yüz otuz Kudsî batmân yağ sarf olunur…

Mezkûr dâne nöbetinin beher birinde otuz beşer Kudsî batmân etten yılda iki bin iki yüz beş batmân et sarf olunur ki İstanbul vakıyyesiyle dört bin dört yüz on vakıyye olur kıymeti beher iki vakıyyesi üçer pareden altı bin altı yüz on beş pare olur.