&
loading
ATLA
الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام ١٩٦٧

Hıristiyanlar için Kudüs’te büyük öneme sahip Kamame Kilisesi etrafında devamlı bir rekabet ortamı vardı. Ortodoks Rumlar, Ermeniler, Latinler, Kıptiler, Süryaniler ve Habeşîler’in Kamame Kilisesi’ne hükmetme arzuları sonucu ortaya çıkan tartışmalar Kudüs’te Osmanlı yöneticilerinin sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir sorundu. Söz gelimi, 1862 yılında Kamame Kilisesi’nin büyük kubbesinin restore edilmesi meselesi yüzünden mezhepler arasında büyük çaplı bir gerginlik ve mücadele ortaya çıkmıştı. Osmanlı Devleti rekabetin önüne geçmek için tamiratın gerekli olup olmadığını araştıracak bir keşif ekibi göndermiş ve ardından tamirat konusunda gerekli adımları atılmasını sağlayarak bölgedeki tansiyonu düşürmüştü.

Kuds-i Şerif’de kâin Kamame Kilisesi’nin büyük kubbesi bir müddetten beru harabe müşerref olmuş olduğu halde cemaat-i muhtelife-i İseviyye beyninde olan ihtilafın eseri olarak emr-i tamiri şimdiye kadar teehhür etmiş ve bunun Hıristiyanlar indinde muhterem olan bir ziyaretgâhın şu vechle harap kalması nezd-i Devlet-i Aliyyede tecviz olunamadığından tamirat-ı lazımenin hazine-i maliye tarafından icrası…

Kaynaklar
1. BOA, HR. SYS., nr: 2390/89.
2. Yasemin Avcı-Ömür Yazıcı Özdemir, “Kudüs Kamame Kilisesi: Hıristiyanlığın Merkezinde Osmanlı Mirası ve Statüko Meselesi”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 29 (Güz 2019), s. 36-58.