&
loading
ATLA
İsrail’in Ayrımcı Kimlik Siyaseti ve Taşıma Sistemi

Şeyh Cerrah Mahallesi Doğu Kudüs’te sur dışında kurulan ilk mahalle olma özelliğine sahiptir. Kaderi XIX. Yüzyılın ikinci yarısı itibariyle şekillenen Şeyh Cerrah Mahallesi nüfusunun yarısından çoğunu kuruluşundan bu yana Müslümanlar oluşturmuştur. Ancak 1948’de Yahudi yerleşimciler mahalle üzerinde hak iddia etmeye, Şeyh Cerrah sakinlerini kendi mülklerinde mülteci durumuna getirmeye çalışmakta, Filistinlilerin şahsî mülk ve vakıf varlıklarını kamulaştırarak haksız iddialarını hukuksuz kazanımlarla sürdürmektedirler. Tüm olup bitenlere rağmen Şeyh Cerrah sakinleri dünya kamuoyu vicdanını harekete geçirmek için Osmanlı dönemi evraklarının şahitliğiyle mahkemelerde hak arayışlarına devam etmektedirler.

Kuds-i Şerif haricinde Şeyh Cerrah türbesi civarunda hamiyyet-mendân ahali tarafından inşa olunan mescid-i şerifin hademesi içün Halilürrahman Aleyhisselam Efendimiz hazretlerinin vakfından ziyafethaneye müretteb ve mevkuf bulunan…

Kaynaklar
1. BOA, ŞD, nr: 141/25.
2. Alaattin Dolu, “Osmanlı Kudüs’ünde Toplum ve Siyaset (1703-1789)”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, 2017.
3. https://ordaf.org/mulksuzlestirilen-filistinlilerin-son-drami-kudus-seyh-cerrah-mahallesi/ (erişim tarihi 2021)